BHP

Oferujemy pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

  • przejęcie obowiązków służby BHP,
  • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP,
  • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji
  • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP oraz pierwszej pomocy,
  • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
  • prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych i innych,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 
BHP