Łabuz Andrzej

Dane osobowe:labuzandrzej

Imię i Nazwisko:                    Andrzej Bogusław Łabuz

Adres e-mail:                          a.labuz@certussc.pl

 

Edukacja:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Studia magisterskie, Wydział  Górniczy. Kierunek – Zarządzanie i Marketing
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (inż.)
  • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości FENIKS, Szkolenie „Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji”, potwierdzone certyfikatem,
  • Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego ,  Studia Podyplomowe, kierunek – Zarządzanie Bezpieczeństwem,
  • Krakowska Szkoła Wyższa  im. A. F. Modrzewskiego,  Studia Podyplomowe, kierunek – Bezpieczeństwo  i Higiena Pracy,
  • Akademia Obrony Narodowej, Wyższy Kurs Obronny,
  • Komenda Główna PSP, Szkolenie dla kadry kierowniczej PSP w ramach projektu „Centrum Kształcenia Strategicznego”, potwierdzone certyfikatem,
  • Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Krakowie, Kierunek – Naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych.

 

Doświadczenie zawodowe:

2006 – 2008
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej  Straży Pożarnej (od 2009r w stanie spoczynku)

1983 – 2005
Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego i Kierownik Zaplecza Technicznego  w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Dowódca różnych szczebli w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

Dodatkowa praca na ½ etatu lub na umowę zlecenie jako:

Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej

1984 – 2006 i 2009-2011
PSS Społem O/Hurtu Kraków, PP „Cefarm” Kraków, KPBP „Krakbud”, Interkrak Bank w Krakowie, BWR Real Bank Kraków, , Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Przedsiębiorstwo Konsultingowe „Economicus”, Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im.J.Dietla, ZPOW Nr 2 w Krakowie, Dwór AMV Group Sp. z o.o. Sp.k.,

 

Przedstawiciel Handlowy:

1995-1999 i 2009-2011
MSA Auer Polska o/Kraków i FHU „Certus”,

1998-2006 i 2008-2011
Wykonywanie opinii w zakresie pożarowym (głównie ustalanie przyczyn powstania pożarów) dla Towarzystw i Firm Ubezpieczeniowych oraz Prokuratury

Poświadczenie Bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową, klauzula „poufne/zastrzeżone i tajne” oraz klauzuli SECRET UE/EU SECRET i NATO SECRET – ważne do 6.04.2013 i 2016 r